RUNDT OM HAMMER BAKKER

 

 

Vestbjerg Borgerforening Bestyrelsen

Aktiviteter Vedtægter Indmelding Bestyrelse Kontakt

Bestyrelsen i Vestbjerg Borgerforening kan kontaktes på mailadressen: vestbjergborger@live.dk

Formand: Kjeld Schulz
Kasserer: Annette Klovnhøj
Sekretær: Peter “AG” Andersen
Medlem: Rikke Bohn
Medlem: John Pedersen
Medlem: Tove Poulsen
Medlem: Henrik Fogtmann