Tylstrups Frugthave er placeret i Eventyrskoven på Klitgårdsvej