RUNDT OM HAMMER BAKKER

 

 

Vodskov Bridgeklub Begynderkursus

         Begynderkursus

Vodskov Bridgeklub tilbyder begynderkursus i efteråret 2024. 

Det foregår med 12 lektioner a´ 3 timer, tirsdage fra kl. 18.30 til 21.30. Første gang tirsdag den 10. september. 

Prisen for kurset er 400 kr. og inkluderer også medlemskab af
Vodskov Bridgeklub i foråret 2025 og tilhørende medlemskab af
Danmarks Bridgeforbund.

Kurset afholdes i Vodskov Kultur- og Idrætscenter, Brorsonsvej 3A i Vodskov.

Yderligere oplysninger fås hos formand Arne Juel Christensen 6126 2207
eller næstformand Erik Christensen
2927 1790.
Klubbens hjemmeside er vodskov.wp.bridge.dk

 

 

 

Vodskov Bridgeklub Åbent Hus

Alle er velkomne til klubbens Åbent Hus. Vi fortæller om bridge, og du kan prøve at spille med og se, om det er noget for dig.

 Søndag den 1. september fra kl. 13-16.

Det foregår i Vodskov Idrætsforenings klublokaler på Vodskovvej 15.

Den Nære Aftenskole – GRINDSTED

 

Yoga for alle *

Start: 05.09.2023, kl. 17:00
Den Nære Aftenskole, AOF Nordjylland
KBHB Grindsted, Hammervej 88, 9310 Vodskov
Natalia Hernandez

Beskrivelse

Måske har du aldrig prøvet yoga! Eller det er for lang tid siden du sidst har dyrket yoga. Måske trænger du bare til at være god ved dig selv? På holdet får du styrket hele din krop. Tempoet er roligt og du bliver instrueret til øvelserne. Vi laver klassiske yogaøvelser, der tilpasses den enkelte deltager på holdet. For unge som ældre, mænd og kvinder. Vi arbejder med Hatha og Yin Yoga

Om underviser: Jeg kommer oprindeligt fra Argentina, men har nu boet i Danmark i lidt over 10 år. Jeg er egentlig uddannet tandlæge, men senere blev det bevægelsen der tog over. Jeg er uddannet Pilates Reformer Instruktør og Hatha/Vinyasa/Yin/Kundalini yogalærer. Og så har jeg danset ballet gennem hele min opvækst. Jeg har flere års erfaring med arbejdet som instruktør indenfor yogaverdenen.

Vi træner Ryg

Start: 06.09.2023, kl. 10:00
Den Nære Aftenskole, AOF Nordjylland
KBHB Grindsted, Hammervej 88, 9310 Vodskov
Henriette Just 

Beskrivelse

Dette hold er for dig, som har smerter i ryg, nakke, skyldre og hofte, eller som lider af hovedpine. Gennem skånsomme øvelser vil du styrke, smidiggøre og afbalancere din ryg, skuldre og nakke, hvilket kan afhjælpe dine gener. Du vil kunne opnå en øget kropsbevidsthed med de redskaber/øvelser, som du har brug for til din krop. Vi afslutter altid med en afspænding, hvor din krop får ro til at integrere effekten af dagens øvelser.

Den åndelige dimenssion og Clairvoyance 

Start: 20.09.2023, kl. 19:00
Den Nære Aftenskole, AOF Nordjylland
KBHB Grindsted, Hammervej 88, 9310 Vodskov
Misse Jensen  

Beskrivelse

Hvordan forbinder vi os til det åndelige i vores liv? Og er det åndelige aspekt vigtigt for os? Denne aften vil clairvoyant Misse Mizy fortælle om oplevelser fra sit eget liv og hvad den åndelige dimension kan have af betydning for os i hverdagen. Hun vil også fortælle om det at arbejde som clairvoyant, om klarsyn og afdøde kontakt.

Misse giver os i løbet af aftenen muligheden for at opleve forbindelsen mellem os mennesker og den åndelige verden, når nogle af deltagerne stiller spørgsmål, som man ønsker klarhed over. Det kan være udfordringer i livet, ting som tynger eller andet i forhold til både fortid og fremtid. Alle får dermed muligheden for at se Misse arbejde.

Der vil i løbet af aftenen være mulighed for dialog og samtale om aftenens oplevelser og det åndelige aspekt i forhold til dig, kultur, videnskab m.m.

Misse Mizy er bla. kendt fra tv-programmet “Landmand søger kærlighed”, hvor hun medvirkede som clairvoyant. Politiet har også benyttet sig af hendes evner, ligesom bl.a. virksomhedsledere gør brug af hende.

Introduktion til vilde spiselig svampe

Start: 27.09.2023, kl. 16.30
Den Nære Aftenskole, AOF Nordjylland
KBHB Grindsted, Hammervej 88, 9310 Vodskov
Henning Christensen  

Beskrivelse

Sammen med svampeeksterne Ole Faaborg og Henning Christensen skal du denne aften have en introduktion til vilde spiselige svampe, så du selv kan plukke svampe og bruge svampe i din madlavning. Ofte kommer vi i tvivl om hvilke svampe der er spiselig og hvilke der ikke er! Ofte fordi vi mangler viden om svampenes særlige kendetegn, dufte m.m. Vi mødes ved Brødland P. plads og går ind et udvalgt sted i Skoven. Vi giver os tid til at plukke og til en snak og bagefter tager vi til Borgerhuset i Grindsted, Hammervej 88, hvor vi får noget at drikke og fortsætter vores snak om svampe. Der vil her være oplægning af svampe, demonstration og undervisning.

 

Cykelstier langs Tingvej – Orientering om status

Aalborg Kommune, Anlæg og Vejforvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Som du/I er bekendt med, er Aalborg Kommune, Mobilitet og Infrastruktur i gang med at projektere enkeltrettede cykelstier langs Tingvej mellem Vodskov og Vestbjerg. Projekteringen nærmer sig sin afslutning. Efter møde med ledningsejere foretages der en mindre tilretning i forhold til placering af afvandingsledninger og brønde.

Vi har i forbindelse med projekteringen ansøgt flere forskellige myndigheder for at kunne gennem-føre projektet. Flere af tilladelserne er kommet og vi venter svar på resten.

Vi vil dog også gerne gøre dig opmærksom på, at vi har konstateret mulige levesteder for flere arter af flagermus samt markfirben i forbindelse med vores ansøgning om dispensation for fjernelse af §3-beskyttet natur. Disse arter er alle omfattet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiv, og for at sikre en tilladelse fra de relevante myndigheder, skal der gennemføres en undersøgelse af de mulige levesteder.

Undersøgelsen for de beskyttede dyrearter skal foretages fra maj til september i år, og først derefter kan vi indsende de sidste ansøgninger. Dette betyder desværre, at vi afventer en afgørelse på ansøgningerne, før vi kan indkalde til åstedsforretning. Forventeligt bliver dette en gang sidst på efteråret.

Vi er bevidste om, at denne proces kan tage tid, men vi ønsker at sikre, at vi tager hensyn til beskyttede dyrearter i området, og at vi overholder de nødvendige procedurer og krav fra myndighederne. Dette betyder også, at anlægsopstarten desværre må udskydes til primo 2024.

Venlig hilsen  – Jonas Wibert Johansen
mobilitet.infrastruktur@aalborg.dk

Nyeste status på projektet med cykelstier langs Tingvej

Aalborg Kommune er nu ved at være færdig med detailprojekteringen af cykelstierne langs Tingvej. I næste uge udsendes information til de berørte lodsejere om hvilke konsekvenser projektet får for netop dem.

Herefter følger i løbet af foråret 2023 en ekspropriationsproces sideløbende med at der findes en entreprenør til at udføre arbejdet.

Inden vi for alvor går i jorden omkring sommer 2023 skal Nordjyllands Historiske Museums arkæologer i gang med en undersøgelse af arealerne. Vi forventer at projektet kan afsluttes i foråret 2024.

Her er en kort status på tiltag i Hammer Bakker

Til Hammer Bakker Naturråd

 Som I sikkert allerede har set, så er den nye bålhytte nu opført ved shelterpladsen. Der resterer nu at få genetableret bålpladsen øst for bålhytten, som har været fjernet midlertidigt i f.m. opførslen af bålhytten. Vi synes, at den nye bålhytte er blevet rigtig flot, og ser frem til den officielle indvielse i

den kommende weekend.

 I forbindelse med konvertering af plantagen har vi i vinter afrømmet førne, som er det tykke lag af delvist omsatte grannåle, blade, mos mm, der mange steder forhindrer nøjsomme arter som lyng, djævelsbid, guldblomme mm. i at spire.

Afrømning af førne har været succesfuldt og vi kan allerede nu finde små fremspirede planter såsom hedelyng (se foto 3856).

 

Men for at booste den positive udvikling endnu mere har vi i samarbejde med et par lokale landmænd høstet nogle meget blomsterrige marker og spredt det afhøstede materiale udover konverteringsarealerne (foto 3880 og 3853).

 Spredning af frø forventes at medføre en mere varieret flora, samt sikre levesteder for områdets rige insektliv såsom sommerfugle, græshopper, køllesværmere mm. (foto 3834 = Seksplettet Køllesværmer i Hammer Bakker).

 De græssende dyr er blevet suppleret med fire hopper fra Den Danske Naturfondsprojekt ved Bøtø. Supplementet af hopperne er lavet dels for at øge græsningstrykket, men også for at få lidt variationen i forhold til alder/fysik og dermed bedre dynamik i flokken.

 Den endelige beslutning om konkret hegning i den vestlige del af projektområdet er udskudt til næste år, men vi går videre med dialog med de lodsejere, hvis jord grænser direkte op til Den Danske Naturfonds arealer, for at få fastlagt detaljerne om hegnets placering, klaplåger m.m. Og der er indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen og de nødvendige myndighedsgodkendelser. Der bliver tale om et lavt, almindeligt landbrugshegn, som ikke forhindrer vildtets frie bevægelighed.

For Hærvejens vedkommende er vi fortsat i gang med at kigge på en omlægning af vandreruten, så den kommer til at følge den gamle kongevej på et længere stræk end på nuværende tidspunkt. Her tager vi som lovet kontakt til de 3 berørte lodsejere for at få deres accept af et nyt forløb af vandreruten over deres ejendomme.

 Vi ønsker at fokusere publikumstrykket til den østlige del, og vi vil over de næste måneder opdatere friluftsforholdene i østdelen. Vi afmærker flere stiruter, så det bliver lettere at finde rundt, vi vil etablere skilte og producere vandretursfolder med tydelige ejerskabsmarkeringer og forklaring af færdselsreglerne, så der ikke kan være tvivl om, hvad der er privat og hvad der er fondsejet, og hvad man må på de forskellige arealer. Der vil blive opsat bænke (udskårne stammer) for at muliggøre mindre hvilesteder i området. Samtidig vil der på Naturfondens areal blive anlagt p-plads ved Vandstedvej (den tidligere læsseplads) og p-arealet ved jagthytten ved Torndal vil blive saneret med mere grus. Ift. det tidligere foreslåede mødested ved Torndal, har vi lyttet til bekymringerne og flyttet bålhytte og shelterplads ind i terrænet, så der er mere end 400 m til nærmeste beboelse. Vi arbejder med et forslag fra firmaet Rabølle, som står bag opførelsen af den ny bålhytte ved den eksisterende shelterplads. Her og nu afventer vi myndighedsbehandling af den ny plads.  

Bålhytte

 

Hvis du/i skulle gå og kede jer her i weekenden, vil vi anbefale jer at tage ud på shelterpladsen og se den nye bålhytte der er under opførelse.

 

Kender du hjemmesiden udinaturen.dk

Rundt om HAMMER BAKKER har i dag været til møde med Aalborg kommune, da vi godt kunne tænke os at få lavet et interaktivt kort over hvilke spændende og forhistoriske ting der er i Hammer Bakker.

Her blev vi vist hjemmesiden https://udinaturen.dk/, som de arbejder på at få fuldt opdateret, dette er dog en løbende proces.

Når den er fuldt opdateret, vil der f.eks. værre historiske minder, cykelruter, MTB-ruter, shelterpladser og meget mere.

Hjemmesiden arbejder sammen med google maps, samt man kan hente GPS punkter herinde fra, så man kan finde vej frem til de forskellige steder.

Denne hjemmeside har informationer om hele landet.