RUNDT OM HAMMER BAKKER

 

 

Cykelstier langs Tingvej – Orientering om status

Aalborg Kommune, Anlæg og Vejforvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Som du/I er bekendt med, er Aalborg Kommune, Mobilitet og Infrastruktur i gang med at projektere enkeltrettede cykelstier langs Tingvej mellem Vodskov og Vestbjerg. Projekteringen nærmer sig sin afslutning. Efter møde med ledningsejere foretages der en mindre tilretning i forhold til placering af afvandingsledninger og brønde.

Vi har i forbindelse med projekteringen ansøgt flere forskellige myndigheder for at kunne gennem-føre projektet. Flere af tilladelserne er kommet og vi venter svar på resten.

Vi vil dog også gerne gøre dig opmærksom på, at vi har konstateret mulige levesteder for flere arter af flagermus samt markfirben i forbindelse med vores ansøgning om dispensation for fjernelse af §3-beskyttet natur. Disse arter er alle omfattet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiv, og for at sikre en tilladelse fra de relevante myndigheder, skal der gennemføres en undersøgelse af de mulige levesteder.

Undersøgelsen for de beskyttede dyrearter skal foretages fra maj til september i år, og først derefter kan vi indsende de sidste ansøgninger. Dette betyder desværre, at vi afventer en afgørelse på ansøgningerne, før vi kan indkalde til åstedsforretning. Forventeligt bliver dette en gang sidst på efteråret.

Vi er bevidste om, at denne proces kan tage tid, men vi ønsker at sikre, at vi tager hensyn til beskyttede dyrearter i området, og at vi overholder de nødvendige procedurer og krav fra myndighederne. Dette betyder også, at anlægsopstarten desværre må udskydes til primo 2024.

Venlig hilsen  – Jonas Wibert Johansen
mobilitet.infrastruktur@aalborg.dk

Kalender

man
tirs
ons
tors
fre
lør
søn
m
t
o
t
f
l
s
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Generalforsamling
12/06/2023    
18:00 - 20:00
  G E N E R A L F O R S A M L I N G Klyngesamarbejdet Rundt om HAMMER BAKKER indkalder herved [...]
Events on 12/06/2023
Generalforsamling
12 jun 23