RUNDT OM HAMMER BAKKER

 

 

Landsbyklyngen RUNDT OM HAMMER BAKKER gør status

 

Landsbyklyngen Rundt om HAMMER BAKKER blev etableret i foråret 2017. Allerede iI efteråret 2016 havde Aalborg Kommune inviteret samrådene i området for at høre, om de havde interesse i at etablere en landsbyklynge. Det havde de, og det var derfor Aalborg Kommune og de fem Samråd i henholdsvis Grindsted og Uggerhalne, Tylstrup (inklusive Ajstrup og Brændskov), Vestbjerg, Sulsted og Vodskov, der var drivkræfterne bag opstarten af landsbyklyngen. Senere kom Langholt Samråd også med.
’Samråd’ er en konstruktion i Aalborg Kommune – samrådenes formål er at koordinere aktiviteter og være talerør og samarbejdsorgan i forhold til Aalborg Kommune.
I forlængelse af projektets opstart blev der organisatorisk etableret en styre- og kommunikationsgruppe med repræsentanter fra de deltagende Samråd og Aalborg Kommune. Nu er det en forening med bestyrelse, der styrer aktiviteterne. Hjemmesiden hedder www.rundtomhammerbakker.dk og er under opbygning, men der er fine videoer og gode informationer allerede.
For landsbyerne i landsbyklyngen er nærheden til naturområdet både en kvalitet og en udfordring. Ambitionen med landsbyklyngen er at etablere et styrket samarbejde om en samlet udvikling af hele området.
Foreningen arbejder på en mere sammenhængende udvikling for hele området, hvor også de rekreative faciliteter i bakkerne udvikles til glæde for alle byer.
Med det store afsæt i borgernes ideer, ønsker og engagement er der nu grobund og for et fælles udviklingsarbejde og samarbejde. Mere end 100 aktive borgere er involveret i udvikling af projekterne, som vil blive beskrevet i en artikelrække her i Vodskov Avis i den kommende tid.
Artiklerne har følgende emner:
1. Status og udvikling i landsbyklyngen
2. Etablering af mødested i bakkerne
3. Frugthaverne omkring Hammer Bakker – et færdigt projekt!
4. Kommunikation og samarbejde mellem byerne
5. Tårnet i Hammer Bakker
6. Natur og bevægelse
7. Hammerringen – transport og færdsel
8. Social sammenhængskraft
9. Perspektiver for fremtidens landsbyklynge
At etablere en landsbyklynge er udfordrende arbejde, hvor de deltagende landsbyer og bebyggelser i et geografisk afgrænset område arbejder med mangfoldige processer og skaber et nyt fællesskab. Vi har tydeligt mærket, at der kan være lang vej til et samarbejde og en fælles identitet på tværs af landsbyerne. Processen for etableringen af ROHB har strakt sig over 28 måneder, og der har været rigeligt at se til i alle faserne.

Den helt afgørende fase har været etablering af en forening og indsættelse af en valgt bestyrelse, som har gjort landsbyklyngen til en selvstændig enhed, som samarbejder direkte med kommunen og de involverede samråd.

For RUNDT om HAMMER BAKKER har det været afgørende med naturens nærhed, og Den Danske Naturfonds overtagelse af Hedeselskabets områder betyder, at Hammer Bakker fremover kommer til at tilbyde enestående naturoplevelser. I den forbindelse er vores samarbejde med lodsejerne i bakkerne af afgørende betydning.

Bestyrelsen har glædet sig over, at nogle projekter stort set blev færdiggjort. De ni Frugthaver er plantet og vokser og skyder og vil levere oplevelser for borgerne allerede i 2020, og initiativtagerne er nået langt med landsbyklyngens ikoniske bygningsværk, tårnet på Pitsvej.

Aktuelt lige nu er en analyse af ønsker og behov for etablering af et mødested i bakkerne, hvorfra naturtilknyttede aktiviteter kan udgå. I den sammenhæng skal det dog pointeres, at der på ingen måder er taget stilling til mødestedets eventuelle placering. Mere herom i næste nummer.

Version 2 af artikel 1 Ole Faaborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *